Inmesco Group – Baku, Azerbaijan

• Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
• Çevre, sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedeAer.
• İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
• Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.
• Çevreye ve insana zararlı maddelerin doğaya atılmasını önlemek için gereken tüm önlemleri alarak; üretilen atığın miktarını ve tehlikesini en aza indirir.
• Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
• Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeAere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeAerine ulaşmalarında onlara destek olur.
• Performansını ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortakları ile paylaşır.